REGULAMENT

Regulamentul oficial al campaniei promotionale „TATITLON PAMPERS”


Art.1. Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei publicitare

(1) „TATITLON PAMPERS” - denumita in continuare "Campania” este organizata si desfasurata de catre JAZZ COMMUNICATION S.R.L (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti Str. Masina de Paine nr.2, sector 2, inregistrat la Registrul Comertului cu J40/14466/2011, C.U.I. RO28994570, prin intermediul agentiei de marketing direct SC NEW VIEW SRL, cu sediul social în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punct de lucru Str. Olari, nr.12B, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, nr. de telefon: 031.103.80.63 in calitate de imputernicit al Organizatorului pentru procesarea de date cu caracter personal in numele acestuia si prin intermediul Digital Yield cu sediul in BUCURESTI sector 3, Aleea Scolarilor nr. 12, scara 1 et.7, ap.38, inregistrat la Registrul Comertului cu J40/13510/2017 , C.U.I. 38031616. Campania se desfasoara in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999.


(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).


(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul www.tatitlon.ro/regulament.


(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).


(5) Prezentul Regulament oficial sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile în mod gratuit, în vederea consultării de către participanți, pe pagina www.tatitlon.ro/regulament, dar si in format fizic ca urmare a unei solicitari, datata si semnata, trimisa la adresa JAZZ COMMUNICATION S.R.L, Bucuresti, Str. Masina de Paine nr.2, sector 2.


Art. 2. Locatia si durata campaniei promotionale

(1) Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei si va avea loc in perioada 10 iunie 2019, ora 00:00:00 – 15 septembrie 2019, ora 23:59:59, on-line pe site-ul www.tatitlon.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.


(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.


Art.3. Dreptul de participare

(1) Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice (nu persoanelor juridice), cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania,in varsta de minim 18 ani si cu copii cu varsta de pana la 4 ani , la data inscrierii in Campanie. Angajatii si prepusii companiei Procter&Gamble, ai distribuitorilor acesteia, ai agentiei de publicitate Jazz Communication SRL, ai altor companii implicate in Campanie (Digital Yield, New View), precum si sotul/sotia, rudele de gradul I si gradul al II-lea (copii/parinti, frati/surori) ai acestora, nu au dreptul de a participa la Campanie.


(2) Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale (daca va fi cazul), in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.


(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea deplina si acceptarea neechivoca a termenilor acestui Regulament oficial. Prin inscrierea in Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul expres si fara obiectii in privinta acestora, inscrierea si participarea in Campanie implicand obligatia respectarii prevederilor prezentului Regulament oficial.


(4) Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda sau incalcare a prezentului Regulament oficial prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze sau prin eliminarea lor ulterioara de pe site.


Art. 4. Mecanismul campaniei

(1) Campania TATITLON PAMPERS se desfasoara in mediul online pe website-ul www.tatitlon.ro (disponibil si in varianta pentru telefon mobil).


(2) Pentru a se inscrie in campanie Participantul trebuie sa acceseze site-ul www.tatitlon.ro si sa urmeze urmatorii pasi:

 • Sa se autentifice in cont folosind adresa de email si parola setate in momentul inregistrarii pe site sau sa isi creeze un cont nou, accesand tab-ul Inscrie-te/Voteaza – Inscrie un video si introducand urmatoarele date: nume, prenume, telefon, email, parola, data nasterii copilului, marime scutec copil.
 • Validarea contului poate dura aproximativ 24-48 ore de la inscriere (in perioada sarbatorilor nationale, acest proces poate dura de la 1 la 3 zile calendaristice). Dupa validare, participantul va primi un mesaj pe adresa de email inscrisa in momentul inregistrarii in Campanie cu confirmarea crearii contului.
 • Sa incarce un video in care, impreuna cu copilul/copiii desfasoara o activitate sau un sport: fie se joaca, danseaza, isi invata copilul sa faca primii pasi etc. Atat taticul/mama (participantul) cat si copilul trebuie sa se afle in miscare in videoclip, pentru ca acesta sa poata fi validat. Copilul trebuie sa fie imbracat, iar in cazul in care scutecul este vizibil, acesta sa fie marca Pampers. Activitatile impreuna cu copiii trebuie intreprinse tinand cont de varsta acestora, atat din punct de vedere al gradului de dificultate, cat si din punct de vedere etic sau moral, fara ca respectiva activitate sa puna in pericol integritatea fizica si morala a copilului.

(3) Inscrierea trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi validata:

 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze un video care contine referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate acesta isi rezerva dreptul de a publica si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/imagini;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa respecte tematica Campaniei asa cum este descrisa pe site;
 • sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale, iar activitatea desfasurata/sportul practicat in cadrul videoului nu trebuie sa puna in pericol in niciun fel sanatatea copilului sau a participantului;
 • sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
 • copiii participantilor trebuie sa fie imbracati, iar in cazul in care scutecul este vizibil, acesta ar trebui sa fie marca Pampers;
 • copiii participantilor trebuie sa aiba o varsta de maxim 4 ani;
 • inregistrarea video sa aiba maxim 100MB dimensiune si o durata cuprinsa intre minim 10 secunde si maxim 1 minut;
 • prin incarcarea/inscrierea in Campanie a videourilor, participantii declara pe proprie raspundere ca in acele videouri sunt reprezentati copiii lor si ca au drepturi depline de proprietate asupra videourilor si le incarca de buna voie in platforma in mod gratuit.

Toate videourile incarcate vor trebui sa treaca printr-un proces de moderare/verificare si aprobare inainte de a fi validate si publicate pe site-ul Campaniei. Procesul de validare poate dura intre 24-48 ore (in perioada sarbatorilor nationale, acest proces poate dura de la 1 la 3 zile calendaristice). Organizatorul nu va avea nicio obligatie in cazul in care termenele precizate anterior vor fi depasite din orice motiv.


Videoul validat, va fi incarcat de catre organizatori pe platforma Youtube* de unde va fi incorporat apoi in platforma www.tatitlon.ro.

*In cadrul platformei de Youtube, videourile nu vor fi vizibile si nu vor fi putea gasite in cadrul unei cautari de catre public/user al platformei Youtube.


Videourile incarcate in platforma de Youtube vor trece printr-o etapa de aprobare care urmareste verificarea si respectarea termenelor si conditiilor impuse de aceasta asa cum sunt mentionate accesand adresa:https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines .


In cazul in care organizatorul Campaniei va identifica in cadrul platformei www.tatitlon.ro, de-a lungul perioadei de desfasurare a Campaniei, mai multe videouri apartinand aceluiasi participant impreuna cu acelasi copil (indiferent daca videoul este incarcat de catre doi utilizatori diferiti), Organizatorul va sterge toate video-urile incarcate aditional primului video inscris in Campanie si va anunta participantul de acest aspect prin intermediul unui email.


Organizatorul Campaniei si Procter&Gamble Distribution SRL nu isi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care in videouri apare continut nepotrivit si, de asemenea, au libertatea de a invalida un video fara a putea fi trasi la raspundere de acest fapt.


Fiecare participant poate incarca un singur video in platforma, insa are dreptul sa il inlocuiasca cu unul nou.


Daca participantul alege aceasta optiune, trebuie sa stearga mai intai clipul initial si sa incarce unul nou.


Atentie: voturile obtinute pentru primul video nu se transfera pentru urmatorul video incarcat, ci va trebui sa acumuleze voturi incepand de la 0.


Videourile pot fi inscrise in Campanie pana cel tarziu 08 septembrie 2019, ora 23:59:59 pentru a putea participa pentru marele premiu.


La orice suspiciune de frauda sau orice incalcare a regulilor impuse prin prezentul Regulament oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantul in cauza.


Pe toata perioada Campaniei participantii isi pot distribui, optional, continutul pe care il incarca pe site-ul www.tatitlon.ro , pe retelele de socializare. Prin distribuirea materialului inscris in Campanie participantii sunt de acord cu personalizarea acestuia cu elemente de marca ale sau in legatura cu grupul Procter&Gamble.

Prin acceptarea acestui Regulament oficial insa si a conditiilor trecute in cadrul acestuia, participantii accepta si sunt de acord cu faptul ca Organizatorul si Procter&Gamble Distribution SRL nu au control asupra continutului distribuit de acestia pe Facebook sau alte retele de socializare si nu sunt responsabili pentru plangerile sau orice alte pretentii care se pot ridica cu privire la procesul de distribuire al videourilor pe alte platforme de social media.

Organizatorul si Procter&Gamble Distribution SRL nu sunt raspunzatori pentru faptul ca terte parti pot folosi informatiile postate/distribuite de participanti, iar participantii isi asuma intreaga raspundere pentru acest fapt.

Organizatorul si Procter&Gamble Distribution SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru faptul ca platforma Youtube poate sterge un video dupa ce acesta a fost aprobat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere ce nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament oficial.

Videoul inscris va fi vizibil/online in cadrul galeriei, doar daca va indeplini conditiile de inscriere si va trece de procesul de validare, pe www.tatitlon.ro in termen de maxim 48 ore (cu exceptia sarbatorilor nationale, cand acest proces poate dura de la 1 la 3 zile calendaristice) de la incarcarea acestuia.

In cazul in care videoul nu este validat, participantul va fi informat in maxim 48 de ore (in perioada sarbatorilor nationale, acest proces poate dura de la 1 la 3 zile calendaristice) de la data invalidarii, prin intermediul unui email si va fi rugat sa verifice din nou termenii si conditiile de participare ale Campaniei prin consultarea Regulamentului oficial si ale conditiilor incluse pe pagina oficiala Youtube. In acest caz, participantul va putea incarca din nou un video care respecta astfel conditiile stipulate in prezentul Regulament oficial si in cel prezent pe pagina oficiala Youtube.

Videoul aprobat va putea fi vizualizat in galeria paginii www.tatitlon.ro pe perioada Campaniei si va putea fi votat de catre userii care vor accesa pagina Campaniei.

In cadrul Campaniei, obiectivul participantilor ale caror inscrieri sunt validate este sa stranga cat mai multe voturi pentru video-ul inscris in Campanie.

Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor stabilite prin prezentul Regulament oficial.

In cadrul Campaniei, participantii au sansa sa castige urmatoarele premii, astfel:

 • Primii 100 de paricipanti, cu o inscriere valida incarcata pe www.tatitlon.ro , vor castiga un premiu constand in cate o cutie Mega Box de Pampers Pants (marimea va fi aleasa in conformitate cu datele completate de participant despre marimea scutecului copilului la inregistrarea in campanie). Ordinea inscrierilor valide va fi cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu cea de la momentul trimiterii inscrierii.
 • Pentru fiecare Saptamana** de Campanie, se va acorda cate un voucher de cumparaturi valabil in magazinele Kaufland in valoare de 400 de lei, participantului care a obtinut cele mai multe voturi in saptamana respectiva. Un participant poate beneficia de un premiu constand intr-un voucher de cumparaturi Kaufland o singura data pe durata desfasurarii Campaniei. Daca un participant se califica pentru un premiu constand in voucher de cumparaturi Kaufland intr-una dintre saptamanile urmatoare si acesta se regaseste tot pe primul loc in clasament cu cele mai multe voturi, atunci premiul va fi acordat participantului imediat urmator ca numar de voturi.


** Saptamanile de Campanie sunt definite astfel:


Saptamana 1: 10.06.2019 - 16.06.2019
Saptamana 2: 17.06.2019 - 23.06.2019
Saptamana 3: 24.06.2019 - 30.06.2019
Saptamana 4: 01.07.2019 - 07.07.2019
Saptamana 5: 08.07.2019 - 14.07.2019
Saptamana 6: 15.07.2019 - 21.07.2019
Saptamana 7: 22.07.2019 - 28.07.2019
Saptamana 8: 29.07.2019 - 04.08.2019
Saptamana 9: 05.08.2019 - 11.08.2019
Saptamana 10: 12.08.2019 - 18.08.2019
Saptamana 11: 19.08.2019 - 25.08.2019
Saptamana 12: 26.08.2019 - 01.09.2019
Saptamana 13: 02.09.2019 - 08.09.2019
Saptamana 14: 09.09.2019 - 15.09.2019


Marele premiu - Pentru determinarea castigatorului acestui mare premiu, se vor lua in calcul primii 20% participanti cu cele mai multe voturi, urmand ca decizia finala cu privire la castigator sa fie luata din cadrul acestora prin jurizare de catre un juriu format din persoane desemnate de catre Procter&Gamble Distribution si Organizatorul Campaniei, actiune certificata de un notar public.


Jurizarea se va face in 2 pasi:

1. Verificarea si autentificarea voturilor
In cazul in care, dupa verificarea voturilor celor 20% cei mai votati participanti se constata ca unii participanti au obtinut voturile intr-un mod fraudulos, Organizatorul va elimina aceste inscrieri si va reface clasamentul celor 20% luand in considerare ordinea voturilor obtinute pana in momentul in care toti cei 20% de participanti selectati vor fi validati din punct de vedere autentificare voturi.

2. Acordarea punctajelor
Odata incheiata verificarea voturilor, se vor avea in vedere 2 criterii de jurizare, carora li se vor acorda punctaje dupa cum urmeaza:

 • Creativitate; puncte de la 1 la 5 (1=deloc creativ, 2= putin creativ, 3=creativ, 4=foarte creativ, 5=extrem de creativ);
 • Bucuria/nivelul de satisfactie al copilului in timpul activitatii; puncte de la 1 la 5 (1=deloc bucuros, 2= putin bucuros, 3=bucuros, 4= foarte bucuros, 5=extrem de bucuros);


In cazul in care dupa acordarea notelor, vor fi mai multi participanti cu acelasi punctaj, departajarea se va face pe baza numarului de voturi obtinute de acestia in cadrul Campaniei.


(4) Votarea inscrierilor:

 • Se poate face accesand site-ul Campaniei completand formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email.
 • Orice persoana care acceseaza site-ul Campaniei poate vota o inscriere (echipa parinte-copil) de mai multe ori pe parcursul Campaniei, dar nu mai mult de o data pe zi.
 • Orice persoana care acceseaza site-ul Campaniei poate vota inscrierile mai multor participanti in aceeasi zi.
 • Pentru a vota, utilizatorul trebuie sa fie inregistrat pe pagina Facebook sau sa fie logat in contul creat pe site-ul Campaniei www.tatitlon.ro.
 • Pentru fiecare vot acordat, Organizatorul va inregistra in baza de date locatia, ip-ul, data si ora user-ului care a votat pentru a preveni fraudarea Campaniei.


(5) Dupa incheierea Campaniei, toate materialele valide, inscrise de participanti se vor putea regasi pe site-ul www.tatitlon.ro in tab-ul special creat pentru aceasta Campanie, pentru o perioada de maxim 30 de zile dupa desemnarea castigatorului Marelui Premiu.


(6) Organizatorul si Procter&Gamble Distribution SRL nu sunt raspunzatori pentru faptul ca terte parti pot folosi informatiile postate de participanti/disponibile pe spatiile dedicate Campaniei. Mai mult, participantii poarta intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le inscriu sau publica pe spatiile Campaniei. Participantii sunt in intregime responsabili pentru continutul imaginilor, textelor si informatiilor postate pe site-ul www.tatitlon.ro sau transmise altor membri.


(7) Participantii sunt de acord si se angajeaza sa nu recurga la serviciile site-ului pentru a instiga la activitati ilegale, imorale, contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se angajeaza sa nu furnizeze informatii care ar putea sprijini activitati ilegale, imorale, contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.


(8) Prin participarea la Campanie, fiecare participant accepta sa acorde societatii Procter & Gamble Distribution SRL, care va actiona prin intermediul Organizatorului, dreptul de a utiliza si exploata in mod gratuit infatisarea si vocea fiecaruia dintre participanti si ale copiilor acestora si orice alte elemente cuprinse in materialele inscrise in Campanie, cu scopul publicarii acestora in cadrul platformei digitale www.tatitlon.ro.
Fiecare participant consimte si intelege ca Procter & Gamble Distribution SRL detine toate drepturile de proprietate asupra materialelor inscrise in Campanie si Procter & Gamble Distribution SRL sau Organizatorul nu are nicio obligatie materiala sau financiara fata de oricare dintre participanti.


(9) Participantii au dreptul sa incarce videouri si sa se inregistreze in Campanie in perioada: 10 iunie – 15 septembrie 2019, ora 23:59:59, pana la orele 23:59:59, cand procesul de inregistrare in Campanie si incarcare a videourilor va fi oprit.


Art.5. Premiile
In cadrul campaniei se vor acorda un numar total de 114 de premii, dupa cum urmeaza:Premiile Descriere: Se vor acorda: Cantitate Valoare Unitara (fara TVA) Valoare Unitara (cu TVA) Valoare Unitara (cu TVA si taxe incluse) Valoare Totala (cu TVA si taxe incluse)
Marele premiu Volkswagen T-Roc echipat cu accesorii: oglinda retrovizoare, scaun auto copil, parasolare geam, suport biberoane/geanta termica auto biberon, muzica bebelusi Participantului ales de catre juriu din primele 20% inscrieri cu cele mai multe voturi primite de la public 1 RON 73,281.62 RON 87,205.26 RON 96,828 RON 96,828
Castigatorii saptamanali Pentru participantii care au cele mai multe voturi intr-o saptamana pentru videoul inscris si validat: voucher de cumparaturi la Kaufland in valoare de 400 de lei, valabil 36 luni. Primului participant cu cel mai mare numar de voturi la finalul unei saptamani de concurs 13 - RON 400.00 - RON 5,600.00
Castigatori primii 100 de participanti inscrisi in Campanie Primele 100 de videouri inscrise in Campanie si aprobate castiga 100 de Mega Box Pampers Pants (cate 1 pentru fiecare participant) Primilor 100 de participanti ale caror videouri au fost inscrise si aprobate 100 RON 151.26 RON 180.00 - RON 18,000
TOTAL 114 RON 120,325.21

Castigatorii acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

Valoarea totala estimativa a premiilor este de 120,325.21 (TVA si impozit pe premii incluse). Aceasta promotie este organizata, desfasurata si finantata exclusiv de catre Procter & Gamble Distribution SRL impreuna cu Jazz Communication, Digital Yield, New View. Producatorii, importatorii si furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliati si nici nu co-sponsorizeaza aceasta Campanie.

In cazul in care vor exista mai multi participanti cu un numar total de voturi egal cu cel al participantilor care ocupa primele locuri, vor fi selectati drept castigatori participantii care au ajuns primii la numarul total de voturi respectiv. Se va lua in considerare ordinea cronologica a inscrierii (bazat pe data, ora:minut:secunde la care numarul de voturi respectiv a fost atins).

Pe site-ul Campaniei vor fi in permanenta publice, in sectiunea de castigatori: lista cu primii 100 de castigatori inscrisi in Campanie si lista cu castigatorii saptamanali. Dupa incheierea Campaniei, va fi facut public si numele castigatorului marelui premiu.


Art.6. Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor


Primii 100 de inscrisi
Lista primilor 100 de inscrisi pe site-ul www.tatitlon.ro , cat si lista cu cele 20 de rezerve va fi furnizata catre SC NEW VIEW SRL de catre Organizator in maxim 2 zile de la atingerea pragului de 100 de inscrieri. Toti castigatorii vor fi informati prin sms sau apel telefonic in maxim 15 zile lucratoare de la primirea bazei de date, la numarul trecut de catre acestia in formularul de inregistrare de pe site-ul www.tatitlon.ro cu informatiile necesare referitoare la premiile castigate si modalitatea de intrare in posesia acestora.

Exemplu sms: „Felicitari! Esti unul din cei 100 de castigatori a unui Pampers Pants Mega Box in urma inregistrarii pe site-ul www.tatitlon.ro. Pentru a intra in posesia premiului te rugam sa ne trimiti adresa de livrare la adresa de email: promo@newview.ro in maxim 5 zile lucratoare, cu mentionarea campaniei in subiectul emailului si nr. de telefon cu care v-ati inregistrat pentru a va putea identifica. Multumim!’’

Fiecare castigator are la dispozitie 5 zile lucratoare, dupa contactarea prin sms/apel telefonic, pentru a trimite datele de expediere a premiului la adresa de email:promo@newview.ro. Dupa 3 zile lucratoare persoanele care nu au trimis email cu informatiile cerute, vor fi contactate telefonic pe acelasi numar de telefon pe care le-a fost trimis sms-ul. In cazul in care numarul nu este valid, vor fi contactate printr-un email trimis catre adresa de email cu care s-a incris pe site. Pentru posibilele locuri vacante cauzate din imposibilitatea obtinerii tuturor datelor necesare pentru a expedia premiul, se vor contacta urmatoarele persoane (rezerve) inscrise pe site-ul www.tatitlon.ro in ordinea cronologica a inscrierii dupa atingerea pragului de 100 de inscrieri (ex: pentru 1 persoana care nu si-a exprimat acordul pentru oferirea de date personale in vederea atribuirii premiului, se va contacta a 101 persoana inscrisa pe site).
Numarul total de persoane cu statutul de rezerva este de 20.

Castigatorii saptamanali

In fiecare din saptamanile de Campanie, in ultima zi a fiecarei saptamani, la miezul noptii (00:00), va fi generat castigatorul saptamanal, in urma voturilor cumulate. In total vor fi desemnati 14 castigatori saptamanali. Toti participantii vor fi luati in considerare cand se va face selectia pentru desemnarea castigatorilor saptamanali, indiferent de data cand s-au inscris in concurs, dar vor fi luate in calcul doar voturile care au fost stranse in saptamana respectiva (castigatorii pentru fiecare saptamana vor fi selectati pe baza numarului total de voturi strans in saptamana respectiva).

Lista participantilor desemnati castigatori, cat si a rezervelor a unui premiu ce consta intr-un card cadou Kaufland vor fi furnizate catre SC NEW VIEW SRL de catre Organizator, saptamanal, in maxim 2 zile lucratoare de la incheierea saptamanii anterioare.

Toti castigatorii vor fi informati prin sms/apel telefonic, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea bazei de date, la numarul trecut de catre acestia in formularul de inregistrare de pe site-ul www.tatitlon.ro, in vederea furnizarii informatiilor necesare referitoare la premiile castigate si modalitatea de intrare in posesia acestora.
Exemplu sms: „Felicitari! Esti castigatorul unui voucher Kaufland in urma voturilor acumulate pe site-ul www.tatitlon.ro in saptamana xxx. Pentru a intra in posesia premiului te rugam sa ne trimiti adresa de livrare la adresa de email: promo@newview.ro in maxim 5 zile lucratoare, cu mentionarea campaniei in subiectul emailului si nr de telefon cu care v-ati inregistrat pentru a va putea identifica. Multumim!’’
Fiecare castigator are la dispozitie 5 zile lucratoare, dupa contactarea prin sms/apel telefonic, pentru a trimite datele de expediere a premiului la adresa de email: promo@newview.ro. Dupa 3 zile lucratoare persoanele care nu au trimis email cu informatiile cerute, vor fi contactate telefonic pe acelasi numar de telefon pe care le-a fost trimis sms-ul. In cazul in care numarul nu este valid, vor fi contactate printr-un email trimis catre adresa de email cu care s-a incris pe site. Pentru posibilele locuri vacante cauzate din imposibilitatea obtinerii tuturor datelor necesare pentru a expedia premiul, se vor contacta urmatoarele persoane (rezerve) cu numarul cel mai ridicat de voturi acumulat pe site-ul www.tatitlon.ro in ordinea cronologica a acumularii de voturi (ex: pentru persoana desemnata castigatoare in cadrul saptamanii 1, se va contacta urmatoarea persoana care a cumulat cele mai multe voturi in saptamana 1), numarul maxim de rezerve este 2 pentru fiecare saptamana in parte.

Numarul total de persoane cu statutul de rezerva este de 28.

Fiecare participant declarat castigator, va primi pe email o cerere in vederea trimiterii de catre acestia a unui acord privind folosirea video-ului de catre Organizator, pe paginile oficiale ale brandului, pe care trebuie sa il completeze si sa il trimita la adresa de email: promo@newview.ro

Marele premiu
Desemnarea castigatorului marelui premiu va fi facuta in termen de 15 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Datele participantului desemnat castigator al marelui premiu si lista cu cele 20 de rezerve vor fi furnizate catre SC NEW VIEW SRL de catre Organizator in prima zi dupa desemnarea acestora. Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat prin apel telefonic si sms la numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in Campanie pentru a i se comunica informatiile necesare referitoare la premiul castigat si modalitatea de intrare in posesia acestuia.
In continuare, castigatorul va fi rugat sa furnizeze in mod corect numele complet, numarul de telefon, adresa de email, copie CI, precum si o declaratie autentificata de un notar public din Romania, prin care persoana desemnata castigatoare declara pe proprie raspundere ca este intr-adevar tatal/mama copilului care apare in materialul video declarat castigator si ca acesta are varsta de pana la 4 ani, conform conditiilor de participare prevazute in prezentul Regulament (castigatorului i se va furniza un model de declaratie al carui format nu este insa obligatoriu, iar declaratia va fi semnata de ambii parinti/tutore legal, daca este cazul); toate aceste informatii sunt necesare pentru o pre-validare in vederea organizarii procesului de acordare a premiului. Aceste informatii vor fi transmise catre adresa de email promo@newview.ro in termen de 7 zile lucratoare de la contactarea telefonica/sms.
Nerespectarea acestui termen duce la invalidare si imposibilitatea acordarii premiului.

Validarea finala a castigatorului se va face pe baza unei verificari vizuale a certificatului de nastere a copilului acestuia, chiar inainte de momentul acordarii premiului.

In cazul in care premiul nu va fi atribuit primului castigator desemnat, se vor contacta persoanele (rezervele) desemnate de catre juriu din primele 20% de inscrieri cu cele mai multe voturi acumulate pe site din partea publicului. Numarul total de persoane cu statutul de rezerva este de 20.

Premiile se vor acorda dupa cum urmeaza:
Premiile constand in vouchere de cumparaturi Kaufland si Mega Box Pampers Pants se vor trimite prin curier privat in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii.

Inmanarea premiilor este conditionata de (i) semnarea Procesului verbal de predare-primire a premiului in doua exemplare semnate (cate unul pentru fiecare parte), precum si (ii) semnarea documentului ce atesta livrarea prin curier (nota de transport a coletului din partea curierului /AWB). Refuzul de a semna documentele ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu si-a completat adresa de e-mail corect sau nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Acordarea marelui premiu catre castigator se va face in Bucuresti, in parcarea sediului central Procter & Gamble din Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Nr: 9-9A Bloc/Cladire: 2A, 020335 BUCURESTI, SECTOR 2, pe baza unui Proces Verbal de predare – primire premiu in termen de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorului a fost comunicata public pe website-ul www.tatitlon.ro. Deplasarea la Bucuresti va fi asigurata de catre Organizator doar pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti. Decontul transportului va fi realizat pana la valoarea maxima de 500 RON pe baza bonurilor/facturilor fiscale care atesta valoarea drumului castigatorului pana in Bucuresti.

Nu intra in responsabilitatea Organizatorului, a Procter & Gamble Distribution Romania, Digital Yield sau a agentiei New View, taxa de inmatriculare pe numele castigatorului, plata RCA dupa inmanarea premiului, plata CASCO gradual, plata impozitului, transportul autoturismului pana la domiciliul castigatorului, toate acestea fiind exclusiv in sarcina castigatorului.

Masina va veni echipata conform anexei 2 a prezentului regulament avand in dotare documentele specifice: cartea masinii, setul de doua chei, factura emisa de PROCTER & GAMBLE Distribution Romania catre castigator, pe numele castigatorului, asigurare RCA si numere rosii valabile pentru o perioada limitata de timp, in vederea ridicarii premiului. In cazul in care castigatorul nu detine un permis de conducere, acesta va putea veni insotit de o persoana care detine un permis de conducere.

Reclamatiile inaintate de catre castigatorul marelui premiu, referitoare la premiul in posesia caruia a intrat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator, premiul devenind proprietatea si responsabilitatea castigatorului..

Inaintarea contestatiilor de catre ceilalti participanti se poate face conform art.7, alineat 7 din prezentul Regulament oficial.

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat, persoana lor (imaginea, infatisarea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si pentru asocierea cu marca „Pampers”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile castigatorilor. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin sms/apel telefonic la numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in Campanie pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra in posesia premiului, Participantul trebuie:

 • sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data desemnarii lui ca si castigator (respectiv publicarea pe site). In cazul in care Participantul nu raspunde la telefon, acesta va fi declarat invalidat si va pierde orice drepturi decurgand din prezenta Campanie.
 • in momentul contactarii acestuia, Participantul desemnat potential castigator trebuie sa declare numele, prenumele, copie CI (se va solicita doar castigatorului premiului cel mare) si adresa de livrare.


Premiile nu vor putea fi acordate castigatorilor desemnati initial si vor fi acordate participantilor urmatori, denumiti rezerve (care nu au mai castigat un alt premiu in cadrul campaniei) in ordinea descrescatoare a momentului de inscriere in concurs (pentru primii 100 participanti de inscrisi), a numarului total de voturi cumulate (in cazul castigatorilor saptamanali) sau a deciziei juriului (pentru marele premiu) in urmatoarele conditii:

 • daca nu poate fi contactat pana la maxim 5 zile lucratoare la numarul de telefon furnizat prin inscrierea in Campanie;
 • daca nu furnizeaza operatorului care ii anunta premiul datele solicitate de acesta in momentul contactarii;
 • daca nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul castigat.


Se vor lua in calcul un numar maxim de 20 de rezerve pentru primii 100 de inscrisi pe site-ul www.tatitlon.ro , 20 de rezerve pentru premiul cel mare si 28 de rezerve pentru castigatorii saptamanali.
In total vor fi 68 de rezerve in cadrul acestei campanii. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.

In cazul in care informatiile inregistrate de castigatorul marelui premiu in momentul inscrierii nu se potrivesc cu cele furnizate pentru validare acesta va fi descalificat din Campanie si nu va mai putea beneficia de premiu.

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii participantilor carora li s-a alocat vreun premiu, dar pe care nu l-au primit din cauza neindeplinirii conditiilor de validare stipulate in prezentul Regulament oficial.


Art. 7 Responsabilitate


(1) PROCTER&GAMBLE Distribution Romania SRL, Organizatorul, precum si celelalte companii implicate in desfasurarea acestei Campanii, nu isi asuma responsabilitatea pentru videourile cu continut vulgar, a celor care nu respecta normele legale, normele legate de securitatea personala sau promovarea igienei copiilor, a celor cu un continut contrar ordinii publice si bunelor moravuri, urcate de participanti in website-ul Campaniei. De asemenea, Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorul Campaniei si PROCTER&GAMBLE Distribution Romania SRL nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorul isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorii si PROCTER&GAMBLE Distribution Romania SRL neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

(3) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware), cum ar fi, fara a ne limita la, urmatoarele:

 • Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral site-ul Campaniei daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea site-ului Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii site-ului Campaniei.
 • Pierderea de catre participant a datelor de logare ale Participantului sau alte defectiuni;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • Pentru cazurile in care numarul de telefon mobil/ adresa de e-mail/ adresa de livrare a premiului nu au fost corect comunicate catre Organizator.
 • Pentru orice alte situatii independente de Organizator.


(4) Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

(5) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participantii care nu se inscriu in perioada de desfasurare a Campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(7) Participantii pot depune reclamatii sau contestatii dupa cum urmeaza:

 • contestatiile cu privire la castigatorii desemnati pentru premiile saptamanale si a primilor 100 de participanti inscrisi, se pot inainta prin email la adresa promo@newview.ro, insa nu mai tarziu de a 3-a zi lucratoare de la afisarea listei de castigatori a celor doua tipuri de premii in parte ( Mega Box Pampers Pants si vouchere Kaufland);
 • contestatiile cu privire la desemnarea castigatorului marelui premiu, se pot inainte prin email la adresa promo@newview.ro, insa nu mai tarziu de a 10-a zi lucratoare de la afisarea numelui castigatorului marelui premiu;
 • reclamatiile cu privire la desafasurarea Campaniei si care nu tin de desemnarea castigatorilor, pot fi inaintate pe toata perioada desfasurarii Campaniei, insa nu mai tarziu de a treia zi lucratoare dupa data de incheiere a Campaniei, 15 septembrie 2019.


Dupa datele mentionate mai sus, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 7 zile lucratoare.

De situatiile de natura tehnica care pot aparea pe parcursul campaniei si functionalitate a platformei digitale www.tatitlon.ro responsabila este agentia Digital Yield care actioneaza in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL.

Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Art.8 Protectia datelor personale


(1) Datele personale ale participantilor la Campanie si ale utilizatorilor care voteaza oricare dintre materialele incarcate pe platforma www.tatitlon.ro sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament oficial.

(2) Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament oficial.

Art. 9. Folosirea video-urilor si drepturile de autor

Participantii la Campanie trebuie sa respecte legislatia privind drepturile de autor. Incarcarea unui video de catre un participant presupune automat ca respectiva persoana are toate drepturile asupra respectivului material.

Organizatorul si Procter & Gamble Distribution SRL nu sunt responsabili pentru eventualele incalcari ale legislatiei privind drepturile de autor. Raspunderea apartine exclusiv si in intregime persoanei care a incarcat materialul respectiv pe site.

Videourile incarcate trebuie sa fie originale si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale (inclusiv si nelimitandu-se la referiri la nuditate, pornografie sau vulgaritate), nu trebuie sa fie contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare sau discriminatorii in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. Inregistrarile video nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, inclusiv ale altor persoane cu varsta sub 18 ani, societatilor sau altor entitati, si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si alte reglementari legale aplicabile. Inregistrarile video nu trebuie sa contina produse si branduri vizibile publicului care sunt concurente celor ale grupului Procter&Gamble. Organizatorul are libertatea de a respinge inregistrarea unui video fara a putea fi tras la raspundere pentru decizia luata.

Incarcarea unui video de catre un participant la Campanie implica acordul respectivului participant dat Organizatorului si Procter&Gamble Distribution SRL de a publica materialul, in intregime sau partial, in format digital fara niciun fel de plata aferenta.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga, modera si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare sau pe care Organizatorul o considera nepotrivita sau indecenta se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau au facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10. Taxe si impozite

(1) Procter&Gamble Distribution SRL se obliga, suplimentar fata de premiile nete mentionate in prezentul Regulament, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

(2)Procter&Gamble Distribution SRL nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina, sa il declare si sa il transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii Campaniei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre acestia din urma.

Art. 11 Litigii

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12 Intreruperea campaniei promotionale

(1) Campania promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului sau a Procter & Gamble Distribution SRL, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului sau a Procter & Gamble Distribution SRL, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “TATITLON PAMPERS”

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTION S.R.L. si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999 (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul Digital Yield cu sediul in BUCURESTI sector 3, Aleea Scolarilor nr12, scara 1 et.7,ap.38, inregistrat la Registrul Comertului cu J40/13510/2017 , C.U.I. 38031616. (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit ”), dar si prin intermediul, SC NEW VIEW SRL, cu sediul social în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punct de lucru Str. Olari, nr.12B, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, nr. de telefon: 031.103.80.63, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit ”), si prin intermediul JAZZ COMMUNICATION S.R.L (numita in prezentul regulament “Organizatorul”) , cu sediul in Bucureşti Str. Masina de Paine nr.2, sector 2, inregistrat la Registrul Comertului cu J40/14466/2011, C.U.I. RO28994570, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta pentru fiecare categorie de persoana care intra in contact cu campania, urmatoarele date cu caracter personal:

Participanti

 • nume;
 • prenume;
 • adresa de email;
 • numar de telefon;
 • adresa IP (un numar utilizat in exclusivitate de catre toate echipamentele ce tin de tehnologia informatiei (imprimante, routere, modemuri, calculatoare etc.) ce le permite sa se identifice si sa comunice intre ele intr-o retea de calculatoare. Fara o adresa specifica, informatiile nu pot fi receptionate.)
 • imagine participant;
 • imagine copil participant;
 • data nasterii copilului;
 • marime scutec copil.


Castigatori

 • nume;
 • prenume;
 • adresa de email;
 • numar de telefon;
 • adresa de livrare a premiului
 • serie si numar de CI/BI (doar pentru castigatorul premiului cel mare)
 • CNP (doar pentru castigatorul premiului cel mare)
 • adresa IP (un numar utilizat in exclusivitate de catre toate echipamentele ce tin de tehnologia informatiei (imprimante, routere, modemuri, calculatoare etc.) ce le permite sa se identifice si sa comunice intre ele intr-o retea de calculatoare. Fara o adresa specifica, informatiile nu pot fi receptionate.)
 • imagine participant;
 • imagine copil participant;
 • data nasterii copilului;
 • marime scutec copil.


Votanti

 • nume;
 • prenume;
 • adresa de email;
 • adresa IP (un numar utilizat in exclusivitate de catre toate echipamentele ce tin de tehnologia informatiei (imprimante, routere, modemuri, calculatoare etc.) ce le permite sa se identifice si sa comunice intre ele intr-o retea de calculatoare. Fara o adresa specifica, informatiile nu pot fi receptionate.)


Seria si numarul de CI/BI si codul numeric personal sunt colectate doar in cazul castigatorului marelui premiu intrucat Procter&Gamble Distribution SRL este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:
(I) organizarii si desfasurarii Campaniei;
(II) participarii la Campanie a persoanelor vizate;
(III) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
(IV) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului;
(V) solutionarii cererilor participantilor la Campanie.

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, produsele acordate ca premii in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc..

In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor legale fiscale ale Operatorului.

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii produselor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului.

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire acestia sau care sa afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor si Subimputernicitilor ai Operatorului – Jazz Communication, Digital Yield, New View, Fan Curier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau Imputernicitul/ Subimputernicitul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior catre alte companii ale grupului Procter & Gamble sau operatori sau parteneri din strainatate ai Procter & Gamble, din state membre sau ne-membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si contactarii in scopul mentionat in prezentul Regulament.

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: imputernicitului pentru marketing direct al Procter&Gamble Distribution, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea Procter&Gamble Distribution, societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 30 de zile de la afisarea pe site-ul Campaniei a castigatorului marelui premiu, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

Datele cu caracter personal ale castigatorului marelui premiu vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Subimputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(I) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(II) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(III) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(IV) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
(V) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(VI) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(VII) dreptul la portabilitate a datelor;
(VIII) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face atat prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal cat si prin interventie umana, reprezentata de juriul imputernicit pentru desemnarea castigatorului marelui premiu.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior, sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la dumneavoastra printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Imputernicitului la sediul din Soseaua Pavel D. Kiseleff, nr.55B, vila 3, etaj 1, Bucureşti, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail alexandra.vestineanu@jazz.com.ro.

De retinut:

 • Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.
 • Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputernicit si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Imputernicitului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a celorlalte prevederi legale aplicabile in domeniu.

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei “TATITLON PAMPERS”

(“Campania”)

- descriere marele premiu -

Volkswagen T-Roc (T-Roc Base 1.6 TDI , 115 CP/ 85 KW, 6)

 • Cutie de viteze manuala.
 • Radio CD Composition Media
 • 4X20 Watt, 6 difuzoare (4 fata / 2 spate)
 • display TFT touch-screen capacitiv, color, cu diagonala de 20,3 cm si sensor de proximitate
 • tuner FM cu antena Diversity pentru receptie imbunatatita
 • functie redare MP3, cu afisare a titlului si a copertei albumului de pe cardul SD
 • interfata Bluetooth pentru telefonie mobila (HFP, AD2P, AVRCP)
 • cititor carduri SD
 • conector USB iPod/ iPhone
 • Aer conditionat automat Air Care Climatronic -regleaza automat temperatura pe doua zone stanga / dreapta, inclusiv filtru alergen
 • Faruri de ceata cu functie cornering
 • Pachet iarna:
  -scaune fata incalzite
  -duze instalatie spalare parbriz incalzite
  -avertizor pentru scaderea nivelul lichidului de spalare parbriz).


Pret in ron cu tva: 86,266.29

Accesorii de masina pentru copii

Oglinda auto retrovizoare rotativa 360 Oskar sau Bebedue
Pret in ron cu tva: 27

Scaun auto cu Isofix 0- 36 kg Lionelo- Sander
Pret in ron cu tva: 741

Parasolar auto Peppa Pig, Eurasia
Pret in ron cu tva: 16.01

Stativ depozitare biberoane Okbaby sau REER
Pret in ron cu tva: 31.25

Geanta Miniland Baby Termica Warmy Travel
Pret in ron cu tva: 91.21

Cutiuta muzicala 7
Pret in ron cu tva: 32.5

Consimțământ Cookie-uri